SPRACOVANIE E-MAILOVEJ ADRESY

Nepoužívame na reklamné účely a nezdieľame s treťou osobou

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fizických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) , ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov dávame na vedomie klientom:

  • Zadanie Vašej adresy elektronickej pošty slúži výlučne na to, aby sme Vám vedeli odpovedať na Vašu správu.
  • Vašu adresu elektronickej pošty nepoúžívame na marketingové účely a neposkytujeme tretím osobám.
  • So zadaním Vašej adresy elektronickej pošty súhlasíte s jej spracovaním za účelom odpovede z našej strany.