VÝKUP NEPLATNÝCH CHF

Vykupujeme prekluzívne švajčiarske franky

Aktuálne vykupujeme prekluzívnu 8. sériu švajčiarskych frankov vydané v rokoch od 1994, do 2014 a 6. sériu vydané od 1975, do 1993 v nominálnych hodnotách 10 - 1000 CHF.

Výmenný kurz: 2,20 CHF za 1€


8. SÉRIA ŠVAJČIARSKYCH FRANKOV

Vyradené z obehu od 30. 04. 2021


6. SÉRIA ŠVAJČIARSKYCH FRANKOV

Vyradené z obehu od 30. 04. 2000


Švajčiarska národná banka stiahla svoje bankovky ôsmej série k 30. aprílu 2021. Bankovky šiestej série boli stiahnuté k 1. máju 2000 a tiež už nie sú zákonným platidlom. Uvedené dve série je aktuálne možné vymeniť v našej zmenárni. Siedma séria švajčiarskych bankoviek bola rezervná séria, ktorá nikdy nebola vydaná. Bankovky zo starších sérií (prvá až piata séria) nevymieňame.

  • Pri výkupe prekluzívnych bankoviek sa nepočíta kurz z kurzového lístka.
  • Prekluzívne bankovky vykupujeme za výrazne horší kurz, ako súčasne platné bankovky.
  • Vykupujeme iba nepoškodené bankovky.